naturligt inventar

3 små grise, interaktiv
350x170x20 cm
metal, gips